Carl Theodor Dreyer Collection (11 Film) (BluRay)

210,00 kr.

Carl Th. Dreyer

Denne boks dykker dybt ned i Carl Th. Dreyers imponerende arv. Boksen indeholder de fire spillefilm: Du skal ære din hustruVredens dagOrdet og Gertrud. Der er 6 af Dreyers korte dokumentarfilm (1942-1954), samt kortfilmen De nåede færgen. Ekstramaterialet er lige så imponernede med blandt andet Torben Skjødt Jensens dokumentar Carl Th. Dreyer: Min metier, med 80 minutters ekstra interviews, og Casper Tybjergs kommentarspor til Vredens dag.

Spillefilm

 • Du skal ære din hustru (1925) (Master of the House)
 • Vredens dag (1943) (Day of Wrath)
 • Ordet (1955)
 • Gertrud (1964)

Dokumentarfilm

 • Mødrehjælpen (1942) (Good Mothers)
 • Kampen mod Kræften (1947) (The Fight Against Cancer)
 • Landsbykirken (1947) (The Village Church)
 • Thorvaldsen (1949)
 • Storstrømsbroen (1950) (Storstrøm Bridge)
 • Et slot i et slot (1954) (A Castle Within a Castle)

Kortfilm

 • De nåede færgen (1948) (They Caught the Ferry)

Du skal ære din hustru (1925)

I denne humoristiske satire om middelklassens liv og levned render en hustru hjemmefra - fra hendes brutale ægtemand. Husets gamle vise barnepige overtager husholdningen og beslutter samtidigt at give husets herre en lektion i god opførsel!Den ofte ustyrligt morsomme og for sin tid meget moderne historie markerer Carl Th. Dreyers omgang med et emne som mandschauvinisme. Filmen fik en utrolig flot premiere, og gik alene i Paris i 57 biografteatre på bare 3 uger.

Vredens dag (1943)

Carl Th. Dreyers visuelt stærke film Vredens dag fra 1943 er en af dem, der får flotte karakterer i stort set alle kendte filmguider. Handlingen foregår i en dansk landsby i det 17. århundrede, hvor heksejagt og religiøs sindelagskontrol står højt på dagsordenen. Det samme gør de skjulte lidenskaber, som er svære at kotrollere. Den unge hustru til byens ældre præst forelsker sig i dennes søn og bliver som følge heraf erklæret for heks, klar til afbrænding.

Ordet (1955)

Carl Th. Dreyers Ordet fra 1955, baseret på en historie af Kaj Munk, er en af den verdensberømte filminstruktørs helt igennem danske produktioner. Dens visuelle og fortællemæssige styrke er ikke af den grund mindre, måske tværtimod. - I en dybt religiøst egn af Danmark strides to familier om "retten" til den rigtige tro, men den tilsyneladende skøre Johannes, som hævder at være Jesus selv, er den, der med sin personlige religionsopfattelse løser konflikten.

Gertrud (1964)

Historien foregår i begyndelsen af det 20. årh. og omhandler den aristokratiske og alligevel rebelske Gertrud, der er dybt ulykkelig i sit ægteskab med sagføreren og kommende minister Gustav Kanning og derfor har kastet sig i armene på bohemen Erland. Gertrud vil forlade sin ægtemand, men midt i det hele dukker hendes gamle flamme digteren Gabriel Lidman op, og pludselig kommer hun i tvivl om kærlighedens sande ansigt.

Mødrehjælpen (1942)

Filmen fremstiller Mødrehjælpen som organisation og dens funktion i forhold til at hjælpe og beskytte mødre. Man følger en ugift mor fra hendes første besøg hos Mødrehjælpen, til hun igen har fået arbejde og kan forsørge sit barn. (12 min.)

Kampen mod Kræften (1947)

En dybt alvorlig skildring af et par tilfælde af kræft, hvor symptomerne er blevet værre, end hvis patienterne havde opsøgt en af de store kræftstationer. (12 min.)

Landsbykirken (1947)

Filmen om den danske landsbykirke begynder med en skildring af de første trækirker fra tidlig middelalder og viser udviklingen op gennem tiden, hvor man siden 1100-tallet opførte mere end 2000 sognekirker af de mange kampesten, der lå i Danmark efter istiden. Filmen giver ikke alene en række bygningshistoriske oplysninger om selve kirkens hus, men viser også, ligesom i visioner, hvordan gudstjenesten gennem tiderne har formet sig - fra messen i den simple trækirke til den protestantiske gudstjeneste i vore dage. (14 min.)

Thorvaldsen (1949)

Filmen viser en række af Thorvaldsens berømte værker: Thorvaldsens egen portrætstatue og statuerne Håbet, Hebe, Amor og Psyche, Venus med æblet, Merkur, Achilles og Penthesilea samt reliefferne: Gratierne lyttende til Amors sang, Amor og Hymen, Amor klager for Venus over stikket af en bi, Hylas røves af flodnymferne, Natten, Dagen, Caritas, Priamus bønfalder Achilles om Hectors lig. Desuden vises udsmykning af Vor Frue Kirke i København, såvel relieffet på gavlfeltet, Johannes Døberen prædiker, som Kristus og De tolv Apostle i selve kirkerummet. (10 min.)

Storstrømsbroen (1950)

Et lyrisk og arkitektonisk blik på Nordeuropas længste bro, der er 3200 meter lang og blev bygget i årene 1933-37. Hvilende på 49 strømpiller af beton spænder de 50 dristige stålfag over hele Storstrømmen fra Masnedø til Falster. Instruktøren og fotografen har oplevet broen ud fra et æstetisk synspunkt. De har skabt en film om linjernes og fladernes dynamik, om broens storhed og enkelhed og skønheden, der opstår, når jern og beton fordelt på den rette måde skal tjene et nyttigt behov. Et strålende bevis på dansk ingeniørkunst. (7 min.)

Et slot i et slot (1954)

Kronborg rummer inde i sine mure store dele af et andet og ældre slot, Krogen, som er bygget af Erik af Pommern omkring 1420. På grundlag af fund og afdækninger ved Kronborgs restaurering i årene 1926-35 har man været i stand til at danne sig et billede af, hvordan Krogen har set ud. Dette viser filmen ved hjælp af rekonstruktionsmodeller. De to slottes grundplan dækker hinanden fuldstændig, idet Kronborg er bygget over Krogen, og derfor kan man endnu i dag på Kronborg se afdækkede dele af mure, vinduer og rum fra det gamle slot, Krogen. (9 min.)

De nåede færgen (1948)

Carl Th. Dreyers kortfilmsklassiker bygger på en af Johannes V. Jensens "Myter" og fortæller historien om motorcyklisten og hans veninde, som skal skynde sig for at nå færgen i Nyborg, men møder deres skæbne på en fynsk landevej. Filmen var et bestillingsarbejde for Raadet for Større Færdselssikkerhed, og Dreyer har valgt en reportagestil med rystede optagelser og hurtige billedskift, men også indlagt mytiske elementer - chaufføren med dødningehovedet og færgemanden med to kister - der giver den realistiske beretning en stemning af skæbnebestemthed.

Specielt om denne udgivelse:

Special Features

 • Kommentarspor på Vredens dag med Casper Tybjerg
 • Dokumentar: Carl Th. Dreyer: Min metier af Torben Skjødt Jensen (93 mins)
 • Featuretter:
  • The Cross: Video essay om Vredens dag (20 min.)
  • Ordet og Lyset: Interview med fotograf Henning Bendtsen (35 min.)
  • Carl Th. Dreyer und Gertrud (1994) (29 min.)
 • Carl Th. Dreyer interview (1965) (8 min)
 • Du skal ære din hustru restauration (4 min.)
 • Carl Th. Dreyer: Min metier interview outtakes (80 min.)
 • Jørgen Roos arkiv (8 min.)
 • Danmarks Radio arkiv (13 min.)
 • En introduktion til Carl Th. Dreyer af Henning Camre (10 min.)
 • Interview med Ove Brusendorff (16 min.)
 • Booklet med trykte essays af Casper Tybjerg, Philip Kemp, Ilona Halberstadt, Philip Horne, Tom Milne og Nick Wrigley
Antal
1
Tilføj til kurv